Kennemerstrand: een prachtige, rustieke, omgeving.

Vrienden van het Kennemerstrand: Natuurbeheer en bescherming.

Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied van 50 ha. langs de kust bij IJmuiden. Het is de enige locatie van aangroeikust tussen Texel en Voorne met jonge duinvorming. Inmiddels staat het Kennemerstrand aangeschreven als de soorten rijkste primaire duinvallei van de vastenlandsduinen. Vanaf 2006 hebben vrijwilligers zich onder de naam “Vrienden van het Kennemerstrand”; gebundeld en het beheer van het gebied in de ruimste zin geheel ter hand genomen om de natuurwaarde in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Wij organiseren werkdagen, geven sturing aan uitbesteed beheer werk waaronder natuurherstel projecten, doen voorlichting veelal in de vorm van excursies en veldonderzoek. De werkgroep is een onderdeel van de KNNV Haarlem.

 

 

 

Luchtfoto Kennemerstrand van Harm Botman.

Luchtfoto Kennemerstrand van Harm Botman.