Vrijwilligers

De natuur die dankzij het beheer van de Vrienden van het Kennemerstrand tot bloei is gekomen, is overweldigend. Niet dat hier nu een dynamisch en natuurlijk duingebied is ontstaan, maar wel een natuurgebied dat een eldorado is voor liefhebbers van bijzondere plantensoorten.

Mede dankzij het succesvolle beheer verloopt ook de samenwerking met verschillende partijen steeds beter. De gemeente Velsen zorgt elk jaar weer voor de afvoer van het maaisel. Kennemerstrand NV, 49% eigenaar van het gebied, werkte volledig mee aan de afsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer (crossmotoren en 4W-drives). Eerst Stichting Duinbehoud en daarna de KNNV ondersteunen de vrijwilligers met raad en daad. Landschap Noord-Holland stelt apparatuur beschikbaar. De activiteiten van de Vrienden van het Kennemerstrand hebben ook veel waardering gekregen van de provincie Noord-Holland. In 2009 ontvingen zij de Landschapspenning met een geldbedrag. Dit geld is besteed aan het eerste natuurherstel project (Heivlinder) van het Kennemerstrand, dat daarna heeft geleid tot diverse andere projecten.

Vooral het beheer van die delen die zeer kwetsbaar zijn en minder toegankelijk voor zware machines, worden door vrijwilligers gedaan. De activiteiten met vrijwilligers bestaan uit riet en duindoorns maaien en harken, illegale doorgangen dichten, voetganger hekwerken makn en plaatsen, zwerfvuil opruimen. Om een goed fundament te leggen, bieden we actieve vrijwilligers cursussen aan. Werken met bosmaaiers, eenassige maaimachines en EHBO in het veld staan op het programma. Met het aanbieden van dergelijke cursussen proberen we vrijwilligers op een veilige manier  te binden en continuiteit in te bouwen.