Beheerplan 2010-2012

Op 2 juni 2006 is door Kennemerstrand NV, Gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud een convenant ondertekend met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Kennemermeer in de gemeente Velsen. In dit convenant is een grens afgesproken tussen het natuurgebied rond het Kennemermeer en het toeristisch gebied rond de Marina. Deze grens is later ook opgenomen als officiƫle begrenzing van het habitatrichtlijngebied Kennemerland-Zuid. In dit convenant zijn ook afspraken gemaakt over de verdere toeristische ontwikkelingen rond de Marina en zijn afspraken gemaakt over het natuurbeheer rond het Kennemermeer.
Als uitvloeisel van dit convenant is in 2006 door de Stichting Duinbehoud (i.s.m. Natuurmonumenten en de Vrienden van het Kennemerstrand) een beheerplan opgesteld. Op basis van dit beheerplan voeren de Vrienden van het Kennemerstrand (i.s.m. KNNV, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten en de gemeente Velsen) het natuurbeheer uit. Dit beheer is gericht op de instandhoudingsdoelstellingen conform de habitatrichtlijn en betreft met name het terugdringen van duindoorn en wilg en een daarop volgend maaibeheer ten gunste van vochtige duinvalleisoorten.

Wilt u meer weten over het beheerplan 2010-2012, download dan de PDF-versie van ons beheerplan:

Beheerplan Kennemerstrand 2010-2012