Vrienden van het Kennemerstrand

Werkgroep “ Vrienden van het Kennemerstrand”.

De werkgroep “Vrienden van het Kennemerstrand” is een onderdeel van KNNV afdeling Haarlem. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging opgericht in 1901, en verspreid over het land. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. De werkgroep werkt autonoom, maar zal financieel verantwoording afleggen aan de penningmeester van de KNNV afdeling Haarlem. De penningmeester van de werkgroep en die van de KNNV houden op die manier toezicht op de financiële verantwoording. Bij de algemene ledenvergadering van de KNNV is de financiële verantwoording een onderdeel van de kascommissie.

logo KNNV

 

Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied langs de kust bij IJmuiden. Een halve eeuw geleden was het nog een deel van de Noordzee. Maar in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de pieren verlengd tot bijna 4 km in zee. Als gevolg hiervan zijn zee- en zandstromen veranderd, en is in de oksel van de Zuidpier een kilometer breed strand aangegroeid. Recentelijk heeft het gebied zich ontwikkeld tot uitermate bijzonder en soortenrijk natuurgebied van internationale allure. Het is de enige locatie van aangroeikust tussen Texel en Voorne met jonge duinvorming, en bovendien middenin de randstad.

Vanaf  2006 hebben de vrijwilligers zich onder de naam “Vrienden van het Kennemerstrand” gebundeld en het beheer van het gebied ter hand genomen om de natuurwaarde in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Het hele jaar door kan men in het vrij toegankelijke gebied genieten van een kleurrijk plantenpracht. Vooral de overweldigende bloei van orchideeën en parnassia blijven niet onopgemerkt bij een wandeling. De flora trekt op zijn beurt weer de zeldzame hei- en argusvlinder aan. Vogels als sprinkhaanzanger en baardmannetje broeden hier geregeld. Door het schone water dat uit de ondergrond komt, is dit ook een habitat voor de rugstreeppad en kleine watersalamander. Ree en damhert vinden er een rustplaats. Het is een opmerkelijk gebied, dat als brongebied dient voor de omringende duinen. De moeite waard om voor het nageslacht te behouden.